Duplicate Music Files Finder 1.6

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 1.6

- Cải thiện tốc độ tìm kiếm các tập tin nhạc trùng lặp

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 1.6 (bản chuẩn) của phần mềm Duplicate Music Files Finder được cập nhật vào 02/04/2007

Thông tin về Duplicate Music Files Finder

Mô tả: Tìm kiếm các tập tin nhạc trùng lặp

Phần mềm do LC IBros Solutions phát hành, có dung lượng 909.94 KB, có 61258 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows NT/98/Me/2000/XP/Vista

Phiên bản hiện tại: 1.6

Các chức năng của Duplicate Music Files Finder
 Phiên bản 1.6 của phần mềm Duplicate Music Files Finder được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Duplicate Music Files Finder