Firefox Nightly 60.0a1

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:
Phiên bản 60.0a1 đã cũ. Phần mềm Firefox Nightly đã có phiên bản mới Cho Windows tìm và tải về tại đây >> Firefox Nightly

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 60.0a1 (bản chuẩn) của phần mềm Firefox Nightly được cập nhật vào 04/06/2019

Thông tin về Firefox Nightly

Mô tả: Trình duyệt Firefox cho nhà phát triển

Phần mềm do Mozilla phát hành, có dung lượng 37,4 MB, có 1313 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows 7

Phiên bản hiện tại: 60.0a1

Các chức năng của Firefox Nightly
 Phiên bản 60.0a1 của phần mềm Firefox Nightly được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".

Phần mềm tương tự Firefox Nightly