Firefox Nightly Cho Windows

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản Cho Windows (bản chuẩn) của phần mềm Firefox Nightly được cập nhật vào 26/01/2021

Thông tin về Firefox Nightly

Mô tả: Trình duyệt Firefox cho nhà phát triển

Phần mềm do Mozilla phát hành, có dung lượng 37,4 MB, có 1313 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows 7

Phiên bản hiện tại: Cho Windows

Các chức năng của Firefox Nightly
 Phiên bản Cho Windows của phần mềm Firefox Nightly được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".

Phần mềm tương tự Firefox Nightly