iOS 11.0.3 iPhone 7 (iPhone9,3)

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Phiên bản iPhone 7 (iPhone9,3) đã cũ. Phần mềm iOS 11.0.3 đã có phiên bản mới iPhone 7 Plus (iPhone9,2) tìm và tải về tại đây >> iOS 11.0.3

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản iPhone 7 (iPhone9,3) (bản chuẩn) của phần mềm iOS 11.0.3 được cập nhật vào 12/10/2017

Thông tin về iOS 11.0.3

Mô tả: Bản cập nhật iOS mới nhất

Phần mềm do Apple phát hành, có dung lượng 14.7 MB, có 30 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: iOS

Phiên bản hiện tại: iPhone 7 (iPhone9,3)

Các chức năng của iOS 11.0.3
 Phiên bản iPhone 7 (iPhone9,3) của phần mềm iOS 11.0.3 được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự iOS 11.0.3

  • iOS 15.2 3/5 Hệ điều hành cho iPhone, iPad, iPod Touch
  • iOS 14.7.1 3/5 Bản cập nhật sửa lỗi mở khóa trên iPhone, iPad, iPod Touch
  • iOS 15.3Bản cập nhật iOS cho iPhone, iPad
  • iOS 15.4.1Hệ điều hành cho iPhone, iPad, iPod Touch
  • IOS 10.3.2Cập nhật, vá lỗi bảo mật cho iPhone, iPad và iPod touch
  • iOS 11.4.1Bản iOS vá lỗi, cập nhật tính năng mới
  • iOS 14.4Bản cập nhật iOS cải thiện hiệu năng, thêm tính năng mới
  • iOS 15.0.2Bản cập nhật iOS cải tiến và sửa lỗi
  • iOS 14.5Bản cập nhật cải thiện hiệu năng thiết bị Apple
  • iOS 15Phiên bản iOS cải tiến về giao diện và hiệu suất