Norton Ghost 11.5

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Phiên bản 11.5 đã cũ. Phần mềm Norton Ghost đã có phiên bản mới 15.0 tìm và tải về tại đây >> Norton Ghost

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 11.5 (bản chuẩn) của phần mềm Norton Ghost được cập nhật vào 16/08/2005

Thông tin về Norton Ghost

Mô tả: Tạo bản ghost, sao lưu dữ liệu Windows

Phần mềm do Symantec phát hành, có dung lượng 119 MB, có 117451 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows XP/Vista/7/10/11

Phiên bản hiện tại: 11.5

Các chức năng của Norton Ghost
 Phiên bản 11.5 của phần mềm Norton Ghost được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Norton Ghost