Norton Ghost 15.0

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 15.0

- Hỗ trợ Windows 7, Vista SP2 (bao gồm Home Basic, Home Premium, Business, bán lẻ, và Ultimate)

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 15.0 (bản chuẩn) của phần mềm Norton Ghost được cập nhật vào 18/11/2009

Thông tin về Norton Ghost

Mô tả: Tạo bản ghost, sao lưu dữ liệu Windows

Phần mềm do Symantec phát hành, có dung lượng 119 MB, có 117451 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows XP/Vista/7/10/11

Phiên bản hiện tại: 15.0

Các chức năng của Norton Ghost
 Phiên bản 15.0 của phần mềm Norton Ghost được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Norton Ghost