Photomizer 2 Giveaway

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:
Phiên bản Giveaway đã cũ. Phần mềm Photomizer 2 đã có phiên bản mới SE tìm và tải về tại đây >> Photomizer 2

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản Giveaway (bản chuẩn) của phần mềm Photomizer 2 được cập nhật vào 26/03/2012

Thông tin về Photomizer 2

Mô tả: Chỉnh sửa ảnh kỹ thuật số

Phần mềm do Engelmann Media GmbH phát hành, có dung lượng 18.1 MB, có 125000 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows XP/Vista/7/8

Phiên bản hiện tại: Giveaway

Các chức năng của Photomizer 2
 Phiên bản Giveaway của phần mềm Photomizer 2 được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Photomizer 2

  • trEXIF 3/5 Chỉnh sửa ảnh kỹ thuật số
  • Serif PhotoPlus 3/5 Chỉnh sửa và nâng cao chất lượng ảnh