Pictures of the Year 2006 Screensaver 1.1

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm


Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 1.1
CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 1.1 (bản chuẩn) của phần mềm Pictures of the Year 2006 Screensaver được cập nhật vào 01/02/2008

Thông tin về Pictures of the Year 2006 Screensaver

Mô tả: Tiện ích Screensaver

Phần mềm do RateMyScreensaver phát hành, có dung lượng 4.49MB, có 1776 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows

Phiên bản hiện tại: 1.1

Các chức năng của Pictures of the Year 2006 Screensaver
 Phiên bản 1.1 của phần mềm Pictures of the Year 2006 Screensaver được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Pictures of the Year 2006 Screensaver