PomoDoneApp  1.5.1479

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Phiên bản 1.5.1479 đã cũ. Phần mềm PomoDoneApp đã có phiên bản mới 1.5.1545 tìm và tải về tại đây >> PomoDoneApp

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 1.5.1479
CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 1.5.1479 (bản chuẩn) của phần mềm PomoDoneApp được cập nhật vào 06/12/2018

Thông tin về PomoDoneApp

Mô tả: Phân bổ và thời gian cho công việc

Phần mềm do DIP Studio phát hành, có dung lượng 43.8 MB, có 543 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows XP/Vista/7/8/10

Phiên bản hiện tại: 1.5.1479

Các chức năng của PomoDoneApp
 Phiên bản 1.5.1479 của phần mềm PomoDoneApp được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự PomoDoneApp