Task Timer for Mac 5.0.8

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 5.0.8

- Nâng cao quản lý thời gian trên Mac

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 5.0.8 (bản chuẩn) của phần mềm Task Timer for Mac được cập nhật vào 17/10/2011

Thông tin về Task Timer for Mac

Mô tả: Quản lý thời gian trên Mac

Phần mềm do Bkeeney Software phát hành, có dung lượng 24.4 MB, có 35409 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Mac OS X 10.3

Phiên bản hiện tại: 5.0.8

Các chức năng của Task Timer for Mac
 Phiên bản 5.0.8 của phần mềm Task Timer for Mac được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".

Phần mềm tương tự Task Timer for Mac