Telegram 4.10.2 64bit

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 4.10.2 64bit (bản chuẩn) của phần mềm Telegram được cập nhật vào 02/10/2023

Thông tin về Telegram

Mô tả: Phần mềm nhắn tin, gọi điện, chia sẻ file

Phần mềm do Telegram FZ-LLC phát hành, có dung lượng 39 MB, có 5706 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Android/iOS/PC/Mac/Linux

Phiên bản hiện tại: 4.10.2 64bit

Các chức năng của Telegram
 Phiên bản 4.10.2 64bit của phần mềm Telegram được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Telegram

  • Tango 5/5 Mạng xã hội nhắn tin, trò chuyện trực tuyến
  • TeamSpeak Server 3/5 Nhắn tin, trò chuyện trực tuyến