Telegram cho iPhone

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:
Phiên bản cho iPhone đã cũ. Phần mềm Telegram đã có phiên bản mới 4.7.0 32bit tìm và tải về tại đây >> Telegram

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản cho iPhone (bản chuẩn) của phần mềm Telegram được cập nhật vào 01/10/2018

Thông tin về Telegram

Mô tả: Phần mềm nhắn tin, gọi điện, chia sẻ file

Phần mềm do Telegram FZ-LLC phát hành, có dung lượng 38.8 MB, có 5706 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows, Android, iOS

Phiên bản hiện tại: cho iPhone

Các chức năng của Telegram
 Phiên bản cho iPhone của phần mềm Telegram được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Telegram

  • JANDI 5/5 Ứng dụng hỗ trợ chat nhóm, thảo luận, chia sẻ tài liệu
  • Vbuzzer Messenger 4/5 Ứng dụng chat kết hợp VoIP
  • LanTalk XPChat, gửi tin nhắn
  • YakYak portableỨng dụng chat, nhắn tin, gọi điện
  • PhonerLiteChat, nhắn tin, gọi điện qua máy tính
  • WeChatNhắn tin, gọi điện, mời bạn bè tham gia nhóm chat
  • MaaiiNhắn tin, gọi điện miễn phí
  • mypeopleChat, nhắn tin, gọi điện
  • RealPopupNhắn tin, gọi điện trong mạng LAN
  • WirePhần mềm gọi điện, nhắn tin gọi video miễn phí