Thiếu Niên Nhẫn Giả Cho Android

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:
Phiên bản Cho Android đã cũ. Phần mềm Thiếu Niên Nhẫn Giả đã có phiên bản mới Cho iPhone tìm và tải về tại đây >> Thiếu Niên Nhẫn Giả

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản Cho Android (bản chuẩn) của phần mềm Thiếu Niên Nhẫn Giả được cập nhật vào 28/01/2021

Thông tin về Thiếu Niên Nhẫn Giả

Mô tả: Game nhập vai Ninja, Naruto trên mobile

Phần mềm do GOSU phát hành, có dung lượng 100 MB, có 1062 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Android/iOS

Phiên bản hiện tại: Cho Android

Các chức năng của Thiếu Niên Nhẫn Giả
 Phiên bản Cho Android của phần mềm Thiếu Niên Nhẫn Giả được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Thiếu Niên Nhẫn Giả