Vietinbank iPay cho iPhone

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:
Phiên bản iPay cho iPhone đã cũ. Phần mềm Vietinbank đã có phiên bản mới iPay cho Android tìm và tải về tại đây >> Vietinbank

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản iPay cho iPhone (bản chuẩn) của phần mềm Vietinbank được cập nhật vào 06/12/2018

Thông tin về Vietinbank

Mô tả: Ứng dụng ngân hàng điện tử Vietinbank cho điện thoại

Phần mềm do Ngân hàng Công Thương VietinBank phát hành, có dung lượng 20 MB, có 35 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Android, iOS

Phiên bản hiện tại: iPay cho iPhone

Các chức năng của Vietinbank
 Phiên bản iPay cho iPhone của phần mềm Vietinbank được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Vietinbank