download Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime (32 bit) 4.0

Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime (32 bit)

 4.0

Download Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime (32 bit) - Chạy ứng dụng Office Developer Tools trong Visual Studio

Trần Văn Việt  cập nhật: 19/07/2024

Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime là gói phần mềm do Microsoft phát hành, được sử dụng để cài đặt VS runtime cho hệ thống Office, cho phép người dùng chạy ứng dụng được phát triển cùng với Visual Studio. Chương trình mặc định có trong gói cài đặt của Visual Studio, Office 2010 và 2013.

Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime hỗ trợ người dùng chạy các ứng dụng tạo bởi công cụ Office Developer Tools bên trong Visual Studio.

Mặc dù ban đầu được thiết kế dành cho Visual Studio 2010 nhưng Microsoft đã mở rộng hỗ trợ cho Visual Studio 2012. Gói chương trình Tools for Office Runtime cũng hỗ trợ các hệ điều hành từ Windows XP và Server 2003 cho đến phiên bản mới bao gồm Windows 8 và 8.1.

Phiên bản Visual Studio Community 2015 hiện cũng được nhiều người sử dụng để tạo ra các ứng dụng trên nền tảng web. Ưu điểm của Visual Studio Community 2015 là hỗ trợ làm việc với nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau.

visual studio 2010 tools for office runtime 32 bit

Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime mặc định có trong gói cài đặt của Visual Studio, Office 2010 và 2013, nhưng bạn vẫn có thể tải riêng và khai thác dễ dàng. Lưu ý trước khi cài đặt Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime, máy tính của bạn cần cài đặt Office từ 2007 đến 2013 và nền tảng NET (3.5 hoặc 4).

Ngoài ra Microsoft Visual Studio 2010 Professional cũng là phiên bản của công cụ lập trình trên nền tảng Visual Basic được nhiều người sử dụng, Microsoft Visual Studio 2010 Professional bao gồm các chức năng phát triển, gỡ lỗi, và triển khai tất cả các loại ứng dụng, quản lý dự án, phát triển web...

Tiến trình cài đặt Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime diễn ra nhanh chóng và dễ dàng. Ngôn ngữ hệ thống được phát hiện tự động trong quá trình cài đặt và được sử dụng trong toàn bộ tiến trình.

Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng runtime khi cài đặt Windows bằng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh, ngôn ngữ mới sẽ được chuyển đổi tự động trong hầu hết trường hợp.

Những tính năng chính của gói phần mềm Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime (32 bit):

- Hỗ trợ người dùng chạy các ứng dụng tạo bởi công cụ Office Developer Tools bên trong Visual Studio

- Yêu cầu máy tính cài đặt Office từ 2007 đến 2013 và nền tảng NET (3.5 hoặc 4)

- Tự động phát hiện ngôn ngữ hệ thống trong quá trình cài đặt

- Hỗ trợ hầu hết các hệ điều hành Windows


Liên kết tải về - [2.7 MB]

Bấm vào [Link File] để tải về phần mềm, hoặc tải phiên bản phù hợp phía dưới

Liên kết dự phòng:
Các phiên bản khácBài viết liên quan

 Thông tin giới thiệu, hướng dẫn sử dụng phần mềm Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime (32 bit) được biên soạn nhằm giúp bạn có thêm thông tin tham khảo, việc daoloat visual studio 2010 tools for office runtime (32 bit) là hoàn toàn miễn phí, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".

Các phiên bảnHướng dẫn

   Tải về

Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime (32 bit) 4.0

Phần mềm Liên quan & Tương tự
Bấm vào file dưới
Để cài phần mềm