Visual Studio code

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:
Phiên bản code đã cũ. Phần mềm Visual Studio đã có phiên bản mới 2022 17.6 tìm và tải về tại đây >> Visual Studio

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản code (bản chuẩn) của phần mềm Visual Studio được cập nhật vào 26/09/2017

Thông tin về Visual Studio

Mô tả: Soạn thảo văn bản, lập trình ứng dụng

Phần mềm do Microsoft Corporation phát hành, có dung lượng 3.53 MB, có 35 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows

Phiên bản hiện tại: code

Các chức năng của Visual Studio
 Phiên bản code của phần mềm Visual Studio được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Visual Studio

  • Vim cho Mac 3/5 Công cụ lập trình trên máy Mac
  • Qt Creator 4,6/5 Tạo môi trường IDE cho lập trình ứng dụng