4Videosoft Screen Capture 1.1.220

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 1.1.220 (bản chuẩn) của phần mềm 4Videosoft Screen Capture được cập nhật vào 21/12/2017

Thông tin về 4Videosoft Screen Capture

Mô tả: Quay video, chụp ảnh màn hình

Phần mềm do 4Videosoft Studio phát hành, có dung lượng 26.32MB, có 1436 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows

Phiên bản hiện tại: 1.1.220

Các chức năng của 4Videosoft Screen Capture
 Phiên bản 1.1.220 của phần mềm 4Videosoft Screen Capture được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự 4Videosoft Screen Capture

  • Snagit 45/5 Quay phim, chụp ảnh màn hình Laptop, PC
  • ActivePresenter 45/5 Phần mềm quay video, chụp ảnh màn hình