Cabri 3D 2.1.2

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 2.1.2

Vẽ hình học không gian 3D

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 2.1.2 (bản chuẩn) của phần mềm Cabri 3D được cập nhật vào 13/02/2013

Thông tin về Cabri 3D

Mô tả: Vẽ hình học không gian 3D

Phần mềm do CABRILOG SAS phát hành, có dung lượng 48.2 MB, có 13069 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / ME / 98 / NT4

Phiên bản hiện tại: 2.1.2

Các chức năng của Cabri 3D
 Phiên bản 2.1.2 của phần mềm Cabri 3D được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Cabri 3D