FileMinimizer Office 7.0

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 7.0
- Nén với dung lượng file offcie lớn
CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 7.0 (bản chuẩn) của phần mềm FileMinimizer Office được cập nhật vào 27/09/2011

Thông tin về FileMinimizer Office

Mô tả: Nén dung lượng file offcie

Phần mềm do Balesio phát hành, có dung lượng 4.87 MB, có 137014 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows XP/Vista/7/8

Phiên bản hiện tại: 7.0

Các chức năng của FileMinimizer Office
 Phiên bản 7.0 của phần mềm FileMinimizer Office được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự FileMinimizer Office