FileZilla 3.50.0 RC1 64bit

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:
Phiên bản 3.50.0 RC1 64bit đã cũ. Phần mềm FileZilla đã có phiên bản mới 3.55.1 64bit tìm và tải về tại đây >> FileZilla

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 3.50.0 RC1 64bit (bản chuẩn) của phần mềm FileZilla được cập nhật vào 24/08/2020

Thông tin về FileZilla

Mô tả: Upload file lên host, Server

Phần mềm do