Fleksy Varies with device

Phiên bản Varies with device đã cũ. Phần mềm Fleksy đã có phiên bản mới Cho Android tìm và tải về tại đây >> Fleksy

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản Varies with device (bản chuẩn) của phần mềm Fleksy được cập nhật vào 04/06/2019

Thông tin về Fleksy

Mô tả: Bàn phím với nhiều biểu tượng cảm xúc cho Android

Phần mềm do Thingthing Ltd phát hành, có dung lượng 100 MB, có 1387 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Android

Phiên bản hiện tại: Varies with device

Các chức năng của Fleksy
 Phiên bản Varies with device của phần mềm Fleksy được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".

Phần mềm tương tự Fleksy

Top download
  1. SnapTik
  2. Laban Key