SketchUp 2022

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:
Phiên bản 2022 đã cũ. Phần mềm SketchUp đã có phiên bản mới 2024 tìm và tải về tại đây >> SketchUp

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 2022 (bản chuẩn) của phần mềm SketchUp được cập nhật vào 15/02/2024

Thông tin về SketchUp

Mô tả: Phần mềm thiết kế đồ họa 3D

Phần mềm do Trimble Navigation Limited phát hành, có dung lượng 99.8 MB, có 362547 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows XP/Vista/7/8/10/11

Phiên bản hiện tại: 2022

Các chức năng của SketchUp
 Phiên bản 2022 của phần mềm SketchUp được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự SketchUp