Google Play APK 8.4.18

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:
Phiên bản 8.4.18 đã cũ. Phần mềm Google Play APK đã có phiên bản mới 35.8.44 tìm và tải về tại đây >> Google Play APK

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 8.4.18 (bản chuẩn) của phần mềm Google Play APK được cập nhật vào 03/11/2017

Thông tin về Google Play APK

Mô tả: Kho ứng dụng và trò chơi Android

Phần mềm do Google Inc phát hành, có dung lượng 43.1 MB, có 1784 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Android 6.0 trở lên

Phiên bản hiện tại: 8.4.18

Các chức năng của Google Play APK
 Phiên bản 8.4.18 của phần mềm Google Play APK được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Google Play APK

  • PlayMods 3/5 Chơi game miễn phí với Kho mods đồ sộ
  • CH Play APK 5/5 Cửa hàng Google Play, tải Android Apps