NET Framework 3.5 SP1

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản SP1 (bản chuẩn) của phần mềm NET Framework 3.5 được cập nhật vào 05/07/2018

Thông tin về NET Framework 3.5

Mô tả: Hỗ trợ chạy các phần mềm, ứng dụng trên máy tính

Phần mềm do Microsoft phát hành, có dung lượng 2.7 MB, có 4252321 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows All

Phiên bản hiện tại: SP1

Các chức năng của NET Framework 3.5
 Phiên bản SP1 của phần mềm NET Framework 3.5 được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự NET Framework 3.5