Picasa 3.9 Build 141.259

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 3.9 Build 141.259 (bản chuẩn) của phần mềm Picasa được cập nhật vào 12/07/2017

Thông tin về Picasa

Mô tả: Ứng dụng quản lý và lưu trữ ảnh online

Phần mềm do Google phát hành, có dung lượng 13,8 MB, có 120904 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows XP/Vista/7/8

Phiên bản hiện tại: 3.9 Build 141.259

Các chức năng của Picasa
 Phiên bản 3.9 Build 141.259 của phần mềm Picasa được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Picasa