ProtonMail 1.8.7

Phiên bản 1.8.7 đã cũ. Phần mềm ProtonMail đã có phiên bản mới cho iPhone tìm và tải về tại đây >> ProtonMail

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 1.8.7 (bản chuẩn) của phần mềm ProtonMail được cập nhật vào 01/06/2018

Thông tin về ProtonMail

Mô tả: Mã hóa nội dung email

Phần mềm do ProtonMail phát hành, có dung lượng 16.2 MB, có 1441 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: 15 - Android 4.0.3-4.0.4 (Ice Cream Sandwich)

Phiên bản hiện tại: 1.8.7

Các chức năng của ProtonMail
 Phiên bản 1.8.7 của phần mềm ProtonMail được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự ProtonMail