Rise of Civilizations cho Android

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:
Phiên bản cho Android đã cũ. Phần mềm Rise of Civilizations đã có phiên bản mới cho iPhone tìm và tải về tại đây >> Rise of Civilizations

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản cho Android (bản chuẩn) của phần mềm Rise of Civilizations được cập nhật vào 25/09/2018

Thông tin về Rise of Civilizations

Mô tả: Game xây dựng, phát triển đế chế trên Android

Phần mềm do Lilithgames phát hành, có dung lượng 0, có 1057 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Android 4.1 trở lên

Phiên bản hiện tại: cho Android

Các chức năng của Rise of Civilizations
 Phiên bản cho Android của phần mềm Rise of Civilizations được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Rise of Civilizations

Top download
  1. SnapTik
  2. Laban Key