Rizonesoft Pixel Repair 0.6.9.691

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 0.6.9.691 (bản chuẩn) của phần mềm Rizonesoft Pixel Repair được cập nhật vào 25/11/2020

Thông tin về Rizonesoft Pixel Repair

Mô tả: Xác định và sửa điểm ảnh chết trên màn hình LCD

Phần mềm do Rizonesoft phát hành, có dung lượng 100 MB, có 1267 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows

Phiên bản hiện tại: 0.6.9.691

Các chức năng của Rizonesoft Pixel Repair
 Phiên bản 0.6.9.691 của phần mềm Rizonesoft Pixel Repair được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Rizonesoft Pixel Repair

  • UnDeadPixel 3/5 Xử lý các điểm ảnh chết trên màn hình LCD
  • Dead Pixels Test and Fix 3/5 Kiểm tra và khắc phục điểm ảnh chết trên màn hình điện thoại