Speak and Translate cho Android Cho Android

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản Cho Android (bản chuẩn) của phần mềm Speak and Translate cho Android được cập nhật vào 09/10/2020

Thông tin về Speak and Translate cho Android

Mô tả: Ứng dụng dịch giọng nói miễn phí

Phần mềm do Pavel Donov phát hành, có dung lượng 45 MB, có 89 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Android 5.0 and up

Phiên bản hiện tại: Cho Android

Các chức năng của Speak and Translate cho Android
 Phiên bản Cho Android của phần mềm Speak and Translate cho Android được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Speak and Translate cho Android

Top download
  1. Đang tổng hợp...