XWindows Dock 2.0.3 (Beta 5.6)

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 2.0.3 (Beta 5.6)
- Hỗ trợ chế độ 3D trong các đường viền
- Hoạt động ổn định, nhanh chóng hơn
CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 2.0.3 (Beta 5.6) (bản chuẩn) của phần mềm XWindows Dock được cập nhật vào 10/09/2013

Thông tin về XWindows Dock

Mô tả: Tạo thanh Dock độc đáo cho Windows

Phần mềm do Vladimir Likhonos phát hành, có dung lượng 4.31 MB, có 174868 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows 95/98/Me/NT/2000/XP/7

Phiên bản hiện tại: 2.0.3 (Beta 5.6)

Các chức năng của XWindows Dock
 Phiên bản 2.0.3 (Beta 5.6) của phần mềm XWindows Dock được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự XWindows Dock

  • Launch8Thanh Dock cho Starscreen Windows 8.1
  • Rocket DockTrình khởi chạy ứng dụng cho Windows