AIM Accident and Investigation Management 5.1.01 RT10

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Phiên bản 5.1.01 RT10 đã cũ. Phần mềm AIM Accident and Investigation Management đã có phiên bản mới 7.2.04 tìm và tải về tại đây >> AIM Accident and Investigation Management
 
Advertisements:

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 5.1.01 RT10

Quản lý điều tra tai nạn lao động


Thông tin về AIM Accident and Investigation Management

Mô tả: Quản lý điều tra tai nạn lao động

Phần mềm do On Safe Lines QHSE Software Ltd phát hành, có dung lượng 266 MB, có 28674 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows XP / Vista / 7 / 8

Phiên bản hiện tại: 5.1.01 RT10

Các chức năng của AIM Accident and Investigation Management
 Phiên bản 5.1.01 RT10 của phần mềm AIM Accident and Investigation Management được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự AIM Accident and Investigation Management

 Website tìm giá rẻ nhất thị trường web so sanh có nhiều mẫu hàng hóa giá rẻ để so sánh giá