download IconCool GIF Animator 5.8

IconCool GIF Animator

 5.8

Download IconCool GIF Animator - Tạo ảnh động file GIF

Diệu Hương Giang  cập nhật: 06/04/2018

IconCool GIF Animator là công cụ cho phép bạn tự tạo các hình ảnh động GIF mới hoặc chỉnh sửa các file GIF có sẵn. Bạn có thể sử dụng chương trình để tạo các banner, các mẫu quảng cáo... áp dụng trên các Website của mình.

Quảng cáo

IconCool GIF Animator sẽ giúp bạn thiết kế, tạo ảnh động GIF mới theo phong cách của riêng mình hoặc chỉnh sửa các file ảnh GIF có sẵn. Sử dụng chương trình để tạo nên các banner, các nút biểu tượng, các mẫu quảng cáo giới thiệt sản phẩm, hình ảnh đại diện… áp dụng v