1 NET Client for Windows 0.5.0.2 (32bit)

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:
Phiên bản 0.5.0.2 (32bit) đã cũ. Phần mềm 1 NET Client for Windows đã có phiên bản mới 0.5.0.2 (64bit) tìm và tải về tại đây >> 1 NET Client for Windows

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 0.5.0.2 (32bit)

Truy cập dịch vụ hệ thống chưa bao giờ dễ hơn thế

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 0.5.0.2 (32bit) (bản chuẩn) của phần mềm 1 NET Client for Windows được cập nhật vào 19/09/2016

Thông tin về 1 NET Client for Windows

Mô tả: Truy cập dịch vụ hệ thống từ xa

Phần mềm do CryptoGateway Software Inc phát hành, có dung lượng 48.6 MB, có 423 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows 7/ 8/ 10

Phiên bản hiện tại: 0.5.0.2 (32bit)

Các chức năng của 1 NET Client for Windows
 Phiên bản 0.5.0.2 (32bit) của phần mềm 1 NET Client for Windows được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự 1 NET Client for Windows