Active@ KillDisk 14.0.11.0

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:
Phiên bản 14.0.11.0 đã cũ. Phần mềm Active@ KillDisk đã có phiên bản mới 15 tìm và tải về tại đây >> Active@ KillDisk

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 14.0.11.0 (bản chuẩn) của phần mềm Active@ KillDisk được cập nhật vào 05/05/2021

Thông tin về Active@ KillDisk

Mô tả: Xoá dữ liệu, xoá dữ liệu ổ cứng

Phần mềm do LSoft Technologies Inc phát hành, có dung lượng 39.1 MB, có 383815 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows XP/Vista/7/8

Phiên bản hiện tại: 14.0.11.0

Các chức năng của Active@ KillDisk
 Phiên bản 14.0.11.0 của phần mềm Active@ KillDisk được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Active@ KillDisk