Dev C++ 5.6.3 (64bit)

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:
Phiên bản 5.6.3 (64bit) đã cũ. Phần mềm Dev C++ đã có phiên bản mới 2024 tìm và tải về tại đây >> Dev C++

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 5.6.3 (64bit)

- Cải thiện hiệu suất trình biên dịch C, C++ đa tính năng

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 5.6.3 (64bit) (bản chuẩn) của phần mềm Dev C++ được cập nhật vào 05/05/2014

Thông tin về Dev C++

Mô tả: Trình biên dịch C, C++ đa tính năng

Phần mềm do Bloodshed Software phát hành, có dung lượng 8.9 MB , có 221630 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows XP

Phiên bản hiện tại: 5.6.3 (64bit)

Các chức năng của Dev C++
 Phiên bản 5.6.3 (64bit) của phần mềm Dev C++ được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Dev C++