CyberLink PowerDirector Giveaway

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:
Phiên bản Giveaway đã cũ. Phần mềm CyberLink PowerDirector đã có phiên bản mới 21.0.2116.0 tìm và tải về tại đây >> CyberLink PowerDirector

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản Giveaway (bản chuẩn) của phần mềm CyberLink PowerDirector được cập nhật vào 07/11/2017

Thông tin về CyberLink PowerDirector

Mô tả: Xem và chỉnh sửa Video

Phần mềm do CyberLink Ltd phát hành, có dung lượng 439.0 MB, có 993784 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows XP/Vista/7/8

Phiên bản hiện tại: Giveaway

Các chức năng của CyberLink PowerDirector
 Phiên bản Giveaway của phần mềm CyberLink PowerDirector được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự CyberLink PowerDirector

  • DivFix++ 3/5 Chỉnh sửa video, sửa file AVI bị lỗi
  • Video Fixer 4/5 Chỉnh sửa video hàng loạt