EVGA Precision XOC 6.1.15

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm


CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 6.1.15 (bản chuẩn) của phần mềm EVGA Precision XOC được cập nhật vào 23/08/2017

Thông tin về EVGA Precision XOC

Mô tả: Tinh chỉnh và tối ưu card đồ họa Nvidia

Phần mềm do EVGA Corporation phát hành, có dung lượng 38 MB, có 1194 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows XP/Vista/7/8/10

Phiên bản hiện tại: 6.1.15

Các chức năng của EVGA Precision XOC
 Phiên bản 6.1.15 của phần mềm EVGA Precision XOC được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự EVGA Precision XOC