Exchange to Office 365 Migration 16.1

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 16.1 (Beta) của phần mềm Exchange to Office 365 Migration được cập nhật vào 10/09/2019

Thông tin về Exchange to Office 365 Migration

Mô tả: Pentium 4 Class or higher Processor, 2 GB RAM, 500 MB Space, .NET Framework 4.0, Internet Explorer 8.0 or higher, IIS 5.1 or higher

Phần mềm do Exchange to Office 365 Migration phát hành, có dung lượng 168.1 MB, có 13 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: All windows, windows 7/8/xp/server

Phiên bản hiện tại: 16.1

Các chức năng của Exchange to Office 365 Migration
 Phiên bản 16.1 của phần mềm Exchange to Office 365 Migration được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Exchange to Office 365 Migration