Gmail Offline 1.2.0

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm


Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 1.2.0

Sử dụng Gmail ngoại tuyến

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 1.2.0 (bản chuẩn) của phần mềm Gmail Offline được cập nhật vào 10/11/2013

Thông tin về Gmail Offline

Mô tả: Sử dụng Gmail ngoại tuyến

Phần mềm do Google phát hành, có dung lượng , có 1456 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows Vista/7/8/8.1/10

Phiên bản hiện tại: 1.2.0

Các chức năng của Gmail Offline
 Phiên bản 1.2.0 của phần mềm Gmail Offline được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Gmail Offline