Google Drive 77.0.3.0

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 77.0.3.0 (bản chuẩn) của phần mềm Google Drive được cập nhật vào 29/06/2023

Thông tin về Google Drive

Mô tả: Lưu trữ file an toàn trên đám mây

Phần mềm do Google phát hành, có dung lượng 316 MB, có 322398 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows 8/10/11, Windows Server 2012/2016/2019/2022, Android, iOS

Phiên bản hiện tại: 77.0.3.0

Các chức năng của Google Drive
 Phiên bản 77.0.3.0 của phần mềm Google Drive được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".

Phần mềm tương tự Google Drive

  • TappIn 3/5 Lưu trữ, chia sẻ file trực tuyến
  • ownCloud 3/5 Chia sẻ file trực tuyến