IwantSoft Free Keylogger 3.5

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 3.5
- Nâng cao tính năng giám sát và theo dõi các hoạt động sử dụng máy tính
- Lưu các báo cáo theo thời gian được thiết lập sẵn
- Phát hiện các hành vi sử dụng máy tính trái phép
CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 3.5 (bản chuẩn) của phần mềm IwantSoft Free Keylogger được cập nhật vào 30/03/2011

Thông tin về IwantSoft Free Keylogger

Mô tả: Theo dõi hoạt động máy tính

Phần mềm do IwantSoft phát hành, có dung lượng 673 KB, có 151348 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows XP/Vista/7

Phiên bản hiện tại: 3.5

Các chức năng của IwantSoft Free Keylogger
 Phiên bản 3.5 của phần mềm IwantSoft Free Keylogger được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự IwantSoft Free Keylogger