Jurassic World Evolution cho PC

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản cho PC (bản chuẩn) của phần mềm Jurassic World Evolution được cập nhật vào 31/05/2018

Thông tin về Jurassic World Evolution

Mô tả: Game xây dựng công viên khủng long trên PC

Phần mềm do Frontier Developments phát hành, có dung lượng 0, có 1064 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows 7

Phiên bản hiện tại: cho PC

Các chức năng của Jurassic World Evolution
 Phiên bản cho PC của phần mềm Jurassic World Evolution được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Jurassic World Evolution