Kemulator 2024

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 2024 (bản chuẩn) của phần mềm Kemulator được cập nhật vào 02/01/2024

Thông tin về Kemulator

Mô tả: Giả lập java chơi game trên máy tính, chạy ứng dụng java

Phần mềm do JavaEmulator.com phát hành, có dung lượng 2.5 MB, có 208601 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows xp/vista/7/8

Phiên bản hiện tại: 2024

Các chức năng của Kemulator
 Phiên bản 2024 của phần mềm Kemulator được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Kemulator

  • YouWave 5/5 Phần mềm giả lập chơi game di động trên PC
  • Jsmooth 3/5 Hỗ trợ chạy ứng dụng Java