Learning Math 1.0

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 1.0

Hỗ trợ học toán cho học sinh tiểu học

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 1.0 (bản chuẩn) của phần mềm Learning Math được cập nhật vào 30/05/2011

Thông tin về Learning Math

Mô tả: Hỗ trợ học toán cho học sinh tiểu học

Phần mềm do School@net phát hành, có dung lượng 11.0 MB, có 1200 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows XP/Vista/7

Phiên bản hiện tại: 1.0

Các chức năng của Learning Math
 Phiên bản 1.0 của phần mềm Learning Math được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Learning Math