Notepad++ 8.6.7 64bit

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:
Phiên bản 8.6.7 64bit đã cũ. Phần mềm Notepad++ đã có phiên bản mới 8.6.8 32bit tìm và tải về tại đây >> Notepad++

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 8.6.7 64bit (bản chuẩn) của phần mềm Notepad++ được cập nhật vào 23/05/2024

Thông tin về Notepad++

Mô tả: Soạn thảo văn bản bằng nhiều ngôn ngữ trên Windows

Phần mềm do Don Ho phát hành, có dung lượng 4.44 MB, có 3533263 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows 7/8/10/11

Phiên bản hiện tại: 8.6.7 64bit

Các chức năng của Notepad++
 Phiên bản 8.6.7 64bit của phần mềm Notepad++ được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Notepad++

  • Notepad++ 8.5.7 5/5 Phần mềm soạn thảo mã nguồn miễn phí trên PC
  • UltraEdit 3/5 Soạn thảo văn bản, mã nguồn