PCHand iPad Mate 1.0.0

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 1.0.0
- Cải thiện hiệu suất chuyển đổi Video và nhạc dành cho iPad
CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 1.0.0 (bản chuẩn) của phần mềm PCHand iPad Mate được cập nhật vào 05/12/2010

Thông tin về PCHand iPad Mate

Mô tả: Chuyển đổi Video và nhạc dành cho iPad

Phần mềm do PCHand Software phát hành, có dung lượng 15.68 MB, có 233278 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows 2K / XP / Vista / Vista 64 bit / 7 / 7 64 bit

Phiên bản hiện tại: 1.0.0

Các chức năng của PCHand iPad Mate
 Phiên bản 1.0.0 của phần mềm PCHand iPad Mate được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".

Phần mềm tương tự PCHand iPad Mate