Rise of Heroes 1.17.5

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:
Phiên bản 1.17.5 đã cũ. Phần mềm Rise of Heroes đã có phiên bản mới Cho Android tìm và tải về tại đây >> Rise of Heroes

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 1.17.5 (bản chuẩn) của phần mềm Rise of Heroes được cập nhật vào 08/05/2019

Thông tin về Rise of Heroes

Mô tả: Game chiến thuật thời gian thực được tải nhiều trên Steam

Phần mềm do WingJoy Limited phát hành, có dung lượng 413,2 MB, có 1260 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: iOS 8.x/9.x/10.x/11.x/12.x

Phiên bản hiện tại: 1.17.5

Các chức năng của Rise of Heroes
 Phiên bản 1.17.5 của phần mềm Rise of Heroes được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Rise of Heroes

  • Iron Throne 3/5 Game chiến thuật thời gian thực miễn phí cho mobile
  • Glory of War 3/5 Game chiến thuật thời gian thực trên di động