Simple Zalo 7.1.5

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Liên kết dự phòng:

CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 7.1.5 (bản chuẩn) của phần mềm Simple Zalo được cập nhật vào 13/07/2017

Thông tin về Simple Zalo

Mô tả: Hỗ trợ bán hàng online trên Zalo

Phần mềm do ATP SOFTWARE phát hành, có dung lượng 521 KB, có 31 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows

Phiên bản hiện tại: 7.1.5

Các chức năng của Simple Zalo
 Phiên bản 7.1.5 của phần mềm Simple Zalo được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự Simple Zalo