XAMPP 8.0.10 0

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm

Phiên bản 8.0.10 0 đã cũ. Phần mềm XAMPP đã có phiên bản mới 8.1.6 0 tìm và tải về tại đây >> XAMPP

Danh mục: TIỆN ÍCH KHÁC > XAMPP

Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 8.0.10 0
CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 8.0.10 0 (bản chuẩn) của phần mềm XAMPP được cập nhật vào 03/09/2021

Thông tin về XAMPP

Mô tả: Chương trình tạo máy chủ Web

Phần mềm do Apache Friends Project phát hành, có dung lượng 122.6 MB, có 24336 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows

Phiên bản hiện tại: 8.0.10 0

Các chức năng của XAMPP
 Phiên bản 8.0.10 0 của phần mềm XAMPP được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".


Phần mềm tương tự XAMPP

  • CakePHP 3,2/5 Tạo framework, phát triển ứng dụng PHP
  • XAMPP for Linux 3/5 Hỗ trợ lập trình Web cho Linux
  • Portable XAMPPThiết lập và quản lý hệ thống máy chủ web