Yandex.Browser 14.7

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về phần mềm


Đặc tính mới cập nhật trong phiên bản 14.7
CÁC PHIÊN BẢN
Bạn đang xem phiên bản 14.7 (bản chuẩn) của phần mềm Yandex.Browser được cập nhật vào 24/07/2014

Thông tin về Yandex.Browser

Mô tả: Trình duyệt web tốc độ cao

Phần mềm do Yandex phát hành, có dung lượng 56.1 MB, có 20270 lượt download

Các hệ điều hành được hỗ trợ: Windows

Phiên bản hiện tại: 14.7

Các chức năng của Yandex.Browser
 Phiên bản 14.7 của phần mềm Yandex.Browser được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những phát sinh (nếu có) trong quá trình cài đặt và sử dụng do phần mềm này gây ra, bạn có thể chi tiết nội dung tại mục "Điều khoản".

Phần mềm tương tự Yandex.Browser

  • NoxBrowser 3/5 Trình duyệt web tốc độ cao, bảo mật tiên tiến
  • Spark Browser 4/5 Trình duyệt web tốc độ cao